Skip to main content

Die zerebralen Bewegungsstörungen

Die zerebralen Bewegungsstörungen im Säuglingsalter

Václav Vojta: Die zerebralen Bewegungsstörungen im Säuglingsalter (Mózgowe zaburzenia ruchu w wieku niemowlęcym)

Nowe wydanie

Metoda Vojty w diagnostyce i terapii należy do klasycznych metod rozpoznawania i leczenia uwarunkowanych neurologicznie lub przewodzonych przez układ nerwowy zaburzeń motorycznych.

Wydanie IX tej książki nakładem Międzynarodowego Stowarzyszenia Metody Vojty (IVG) zawiera szczegółowy opis obserwacji dziecka zdrowego i dziecka z zaburzeniami motorycznymi oraz procesu formułowania przez Vojtę jego teorii. Czytelnik zapoznaje się również z obszernymi fragmentami historii nauki w zakresie rozwoju wczesnodziecięcego.

Zamówienie przez IVG
Cena: 51 euro + koszty wysyłki (6 euro na terenie Niemiec)

Książkę można zamówić również bezpośrednio tutaj.