Skip to main content

Cele Międzynarodowego Stowarzyszenia Metody Vojty

  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Metody Vojty oferuje lekarzom i fizjoterapeutom szkolenia w zakresie opracowanej przez prof. Vojtę  wczesnej diagnostyki zaburzeń motorycznych i terapii zgodnie z zasadą Vojty.

  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Metody Vojty wspiera międzynarodowe badania naukowe w zakresie zaburzeń motorycznych.

  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Metody Vojty tworzy na całym świecie ośrodki szkoleniowe i terapeutyczne, zapewniając im w ramach wieloletniej współpracy odpowiednią jakość oraz wspierając tworzenie zespołów instruktorskich w wielu krajach swoją fachową wiedzą, a także finansowo.

  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Metody Vojty udostępnia lekarzom i fizjoterapeutom informacje i materiały.

  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Metody Vojty współpracuje ze specjalistami na całym świecie uczestnicząc w wykładach i kongresach.