Skip to main content

Další vzdělávání

Mezinárodní Vojtova společnost Vám v tomto programu představí možnosti dalšího vzdělávání terapeutů Vojtovy metody a lékařů v roce 2016.

Níže uvedených vzdělávacích akcí se může zúčastnit každý absolvent kurzu Vojtovy metody. Diagnostické kurzy  podle Vojty jsou určeny pouze lékařům.

Kurzy dalšího vzdělávání jsou organizovány Mezinárodní Vojtovou společností ve spolupráci s dalšími partnery.

Tyto kurzy slouží k oživení znalostí získaných v základních kurzech Vojtovy metody a k prohloubení témat, která se na základních kurzech podrobně neprobírají. Kromě toho jsou tyto kurzy určeny  také k prezentaci změn a nových poznatků v rámci Vojtovy terapie. Vedle teoretické výuky se klade důraz i na praktickou aplikaci reflexní lokomoce.

Navržený rozvrh jednotlivých refresh kurzů i workshopů lze upravit podle přání a podnětů účastníků tak, aby vyhovoval individuálním požadavkům.

Kromě toho má každý účastník možnost představit na vybraných vzdělávacích akcích své pacienty a získat tak nové podněty pro svou terapii.

Informaci o kompletních podmínkách účasti získáte po přihlášení do konkrétního vzdělávacího kurzu.

Těší nás Váš zájem o kurzy a přejeme vám mnoho úspěchů.

S přátelským pozdravem

Předsednictvo Mezinárodní Vojtovy společnosti